06-29516962

Consult

Een osteopathisch consult is erop gericht om mobiliteit in de verschillende weefsels terug te brengen en zodoende eventuele klachten doen verminderen. Om dit goed te kunnen doen is een uitgebreid vraaggesprek noodzakelijk om inzicht te krijgen in de huidige klachten, de geschiedenis van de klachten en de algehele gezondheid.

Vervolgens volgt een lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt gekeken in welke weefsels er bewegingsverliezen zijn en hoe deze zich verhouden tot de klacht(en).

Als alles in kaart is gebracht volgt een behandeling om de gevonden bewegingsverliezen te herstellen.